Banku finansējumam ir jādarbojas kā enerģijas ieguves izmaiņu paātrinātājam

Tā kā starptautiskā sabiedrība apzinājās nepieciešamību steidzami rīkoties, lai ierobežotu globālo sasilšanu, un 2016. gadā 195 valstis parakstīja Parīzes līgumu, pasaule ir uzsākusi pāreju uz zemas oglekļa emisijas enerģiju. Pārejai no energoietilpīgas ekonomikas sistēmas uz energoietilpīgāku un ilgtspējīgāku modeli būs vajadzīgs līdzsvarošanas akts starp enerģijas patēriņa samazināšanu, kur tas ir iespējams, un enerģijas avotu neizbēgamās vajadzības, izmantojot atjaunojamus resursus un ar zemu oglekļa dioksīda emisijas līmeni. Baņķieriem būtu jāredz, ka enerģijas pāreja ir praktiski sinonīms ilgtspējīgai ekonomikas attīstībai. Līdz ar to arī banku finansējums ir neatņemama palīdzība, kas noteikti būs noderīga. Vairāk www.lanme.se.

Bankas vienmēr ir atvieglojušas un pat devušas papildu impulsu dažādām revolūcijām, kas ir mūsdienu dzīves pamatā – no rūpnieciskās mehanizācijas līdz transportam, enerģijai un mājsaimniecības ērtībām.

Ceļvedis ir skaidrs. Tas ir izklāstīts arī Parīzes līgumā, kura 2. pantā ir aprakstīts finanšu sektora uzdevums, uzsverot mērķi padarīt finanšu plūsmas atbilstošas zemu siltumnīcefekta gāzu emisiju un klimatam labvēlīgai attīstībai. Mēs zinām, ka mūsu civilizācijā visticamāk nenotiks nekāds progress bet gan regress, ja mēs ātri un rūpīgi nepārveidosim enerģētikas sistēmu.

BNP Paribas starptautiskās banku grupas piemērs

Tas nav pirmais pārmaiņu izaicinājums, kuram tādiem uzņēmumiem kā BNP Paribas bija jāveic nozīmīgs ieguldījums, taču tas neapšaubāmi ir viens no sarežģītākajiem. Nepieciešams rīkoties ātri un apņēmīgi, bet izvairoties destabilizēt attīstītākās valstis, neaizkavējot izredzes uz labāku dzīvi simtiem miljonu cilvēku jaunattīstības valstīs. Jau kopš 2011. gada BNP Paribas pastāvīgi strādā pie apņemšanās veicināt pāreju uz ilgtspējīgāku enerģētikas sistēmu. Piemēram, tie piedāvā saviem individuālajiem klientiem iespēju novirzīt savus ietaupījumus vides projektos, izmantojot plašu zaļo fondu klāstu, kas iegulda tādās jomās kā alternatīvie enerģijas avoti, ūdens piegādes un ilgtspējīgas ēkas. Viņu dažādie uzņēmumi piedāvā specifiskus produktus un pakalpojumus gan korporatīvajiem, gan individuālajiem klientiem, kuri vēlas būt daļa no enerģijas pārejas. Vienlaikus bankas grupa arī veic pasākumus, lai samazinātu to ietekmi uz vidi un līdz 2017. gada beigām sasniegtu izvirzīto mērķi sasniegt neitrālu oglekļa līmeni.

Atbalsts pārejai uz videi draudzīgu enerģiju nozīmē arī mudināt enerģētikas uzņēmumus pakāpeniski izbeigt fosilā kurināmā enerģijas izmantošanu, sākot ar tādiem avotiem kā nafta un gāze, slānekļa un naftas, no darvas un smiltīm, kuru ieguves un ražošanas rezultātā rodas augsts siltumnīcefekta gāzu daudzums, kurām ir kaitīga ietekme uz vidi. Tādējādi arī BNP Paribas banku grupa ir pieņēmusi lēmumu nepiešķirt finansējumu ne ogļraktuvēm, ne ogļu spēkstacijām visā pasaulē. Viņi piekrīt finansēt tikai tos enerģētikas nozares uzņēmumus, kuri īsteno politiku, kas paredzēta, lai dažādotu enerģijas avotus. Tāpat BNP Paribas ir nospraudusi savas 2020. gada iniciatīvas, lai veicinātu pāreju uz dabai draudzīgu enerģiju, izmantojot produktu un pakalpojumu piedāvājumus, kuri tiek piedāvāti gan uzņēmumiem, gan individuāliem klientiem, kā arī låna 500 kr. To mērķis ir divkāršot līdz 15 miljardiem euro kopējo pieejamo apjomu, lai finansētu atjaunojamās enerģijas projektus, kā arī kļūt par līderi zaļo obligāciju strukturēšanā. Papildus tam viņi ir nolēmuši piešķirt 100 miljonus eiro ieguldījumiem jaunizveidotajos uzņēmumos, kas strādā ar novatoriskiem risinājumiem, lai virzītu pāreju uz moderniem (inovatīviem) enerģijas iegūšanas avotiem.

Banku atbalsts pārmaiņām enerģijas ieguves un izmantošanas jomā ir ļoti svarīgs. Daudzi uzņēmumi nav tik finansiāli neatkarīgi, lai spētu piedāvāt savus risinājumus un tiem ir nepieciešams atbalsts. Ja viņu ideja būs inovatīva, tā noteikti piesaistīts vēl vairāk atbalstītājus visā pasaulē.